Medlems- och personförsäkring

Försäkring i medlemsavgiften

Som grundskydd för dig som medlem har PGA tecknat en obligatorisk olycksfallsförsäkring som omfattar alla medlemmar i PGA som är skrivna i Norden (Island undantaget).
Försäkringen är ett grundskydd och innehåller olycksfallsförsäkring, akutersättning, medicinsk invaliditet, tandskadekostnader, dödsfallsersättning och kristerapi.

Försäkringsgivare är Folksam. Hos Folksam kan ni läsa mer om medlemsförsäkringen.

Utöka ditt personskydd

Inom golfen så finns det många unika behov beroende på vem du är och vart i din golfkarriär du befinner dig.
Vi hjälper dig skräddarsy en försäkringslösning och vi råder er att ta kontakt med oss för att utreda just ditt försäkringsbehov.
Exempel på försäkringar och produkter du kan behöva utöka med som vi kan hjälpa till finner du nedan:

En utökning av invaliditetsbeloppet vid olycksfallsskada, betalar ut en högre summa än den ni får utifrån grundskyddet vid invaliditet.

Försäkringen ger dig snabb rådgivning och planerad vård när sjukdomen eller skadefallet inte går via akuten.

Om du blir sjukskriven ger denna försäkring dig extra ekonomiskt stöd under tiden du inte kan vara verksam som tidigare.

Om du är i början eller mitten på din karriär kan en värre skada, t.ex. bilolycka, göra så att du inte kan fullfölja din karriär som planerat.
Med en karriärsavbrottsförsäkring så kan vi ge dig ett tryggt skydd att den ekonomiska delen av din karriär är försäkrad vid skada eller sjukdom.

Vi kan även hjälpa dig att sätta upp och ge råd hur du ska tänka kring ditt pensionssparande för att det ska bli så bra som möjligt.

Ta kontakt med Gunnar Ageskär om du vill ha hjälp med att teckna eller få råd kring vilka försäkringar du behöver.

Personförsäkringar
Gunnar Ageskär
gunnar.ageskar@soderbergpartners.se
063-55 65 16