TP-Spelare/Club Pro

Om PGA

Försäkringspaket för TP-Spelare/Instruktör utan shop

PGA:s försäkringspartner Provins Insurance har tagit fram en specialanpassad försäkringslösning för dig som är ute i världen som spelande pro eller för dig som ger lektioner på golfanläggning. Försäkringen utgår från att du bedriver din verksamhet i egen regi, dvs. i företagsform. Är du anställd av en golfklubb, så erhåller du ditt försäkringsskydd via arbetsgivaren. Försäkringspaketet vi tagit fram är ett basskydd och vi råder er att ta kontakt med oss för att se över om ni bör komplettera med ett individuellt anpassad försäkringsskydd.

Basförsäkringens innehåll och omfattning som du kan teckna till hittar du här nedan:

Översiktlig beskrivning av TP/Club Pro försäkring

Gäller för den försäkrades egendom tex kläder, klubbor, datorer, osv.
Egendom som ägs och är inköpt av försäkringstagaren, inte privat egendom.

Tilläggsförsäkring krävs för Trackman där också särskilda säkerhetsföreskrifter gäller.

Detta moment skall inte förväxlas med sjukavbrott vid skada eller sjukdom.
Försäkringen gäller för ett avbrott som är till följd av en ersättningsbar egendomsskada.
Försäkringen ersätter förlorat TB.

Försäkringen gäller för ev. skadeståndsskyldighet i samband med tjänsteutövning.
Försäkringsbolaget kommer att företräda dig mot den som framför skadeståndskravet.
Om det finns en skadeståndsskyldighet så betalar försäkringen ut det skadestånd som fastställts upp till 10 MSEK. Ansvarsförsäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet i USA/Kanada under yrkesutövning. Ansvarsförsäkring för tävlingsmomentet (Yrkesutövningen) erhålls av den arrangerande touren.
Om skadeståndskrav uppkommer under fritiden i USA/Kanada så landar detta på tjänsteresemomentet, se nedan.

Försäkringen betalar kostnaderna för den försäkrades ombud vid tvistemål.
Maximalt ersättningsbelopp 5 pbb – självrisk 20% av upplupen kostnad för ombud.

Detta är den kanske viktigaste delen i TP spelarens försäkringsskydd.
Följande moment ingår.
Tjänsteresan kan pågå som längst i 300 dygn innan spelaren måste påbörja en ny resa.

 1. Egendomsförsäkring under resa (Även privat egendom)
 2. Olycksfallsförsäkring inkl. invaliditetsskydd
  Om spelaren blir permanent invalidiserad av den skada som uppkommit under tjänsteresan faller ett engångsbelopp ut baserat på den invaliditetsklassning som fastställts.
 3. Akutvård
  Den försäkrade får ersättning för de kostnader som uppstår i samband med akutvård.
  Hemtransporter mm.
 4. Avbeställningsskydd samt anslutning till ordinarie resa vid extraordinär händelse.
 5. Ansvarsförsäkring för skadeståndskrav som uppkommer under resan på fritiden.

Skada som uppkommer på elev i samband med instruktion ersätts utan vållandeutredning.
Eleven ersätts för de kostnader som drabbar denne till följd av skadan.

Om golfklubborna förkommer eller försenas under resa, så har försäkringstagaren rätt att hyra klubbor och få den kostnaden ersatt i försäkringen.

Försäkringen betalar bilens självrisk vid ev. skada/olycka.
Gäller endast egen bil och att den är helförsäkrad.

Kontaktperson hos Provins Insurance:

Lars Engström
lasse.engstrom@provinsinsurance.se
070-5979899